Dzień dobry
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w której nasza instytucja prowadzi działalność kulturalną, informujemy że:
1) Nazwa instytucji i jej siedziba:
Poddębicki Dom Kultury i Sportu
99 - 200 Poddębice
ul. Mickiewicza 9/11
Siedzibę stanowi renesansowy pałac (w dalszej części informacji oznaczony 1), otoczony zabytkowym parkiem - po rewitalizacji Ogród Zmysłów (w dalszej części informacji oznaczony 2), na terenie którego znajduje się Teatr Integracji - Pijalnia Wód Termalnych (w dalszej części informacji oznaczony 3).
2) Do instytucji można wejść z psem asystującym - dotyczy: 1,2,3
3) Do instytucji nie można wejść z psem innym niż pies asystujący - zgodnie z Regulaminem korzystania z parku miejskiego - Ogrodu Zmysłów w Poddębicach wprowadzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Poddębicach
4) j.w.
5) Do instytucji nie można wejść z innymi zwierzętami- zgodnie z Regulaminem korzystania z parku miejskiego - Ogrodu Zmysłów w Poddębicach wprowadzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Poddębicach
6) Instytucja nie pobiera żadnych opłat od odwiedzających (dotyczy: 1,2,3)
7) Instytucja (dotyczy: 1,2,3) zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami
8) W instytucji wprowadzono następujące rozwiązania:
a) podjazdy dla wózków
b) toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością
c) wyznaczone - nieoznakowane ze względu na specyfikę obiektu
d) oznaczenia/opisy w części 2
e) istnieją oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku w części 2
f) miejsce obsługi gości stanowi biurko w sekretariacie instytucji
g) instytucja posiada ciągi komunikacyjne (bez przeszkód) spełniające wymogi poruszania się osób na wózkach inwalidzkich 
 
9) Instytucja w swojej ofercie aktywności posiada aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. 
10) j.w.
a. dotyczy: 2
b. nie
c. dotyczy: 1
d. dotyczy: 2
e) obszar zabytkowego parku - Ogrodu Zmysłów w Poddębicach (ok.5 ha) w wyniku prac zrealizowanych w ramach projektu "Kraina bez barier w Poddębicach - Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru" (prace zakończono 2014r.) został wyposażony w urządzenia architektoniczne pozwalające odbierać otoczenie za pomocą różnych zmysłów m.in. poprzez dotyk, węch, słuch, wzrok, równowagę. Należą do nich: ściana wodna, parawany akustyczne, wizualne dzwonki, echostudnie, chillout space, kolorowe fontanny, mur strukturalny, siedziska zapachowe, równoważnie. Obiekt po przeprowadzonych pracach, dostosowany do odwiedzin przez osoby z niepełnosprawnościami (zarówno park i pałac) pełni funkcję Ogrodu Zmysłów, służąc relaksowi i rekreacji, ale także rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. W oparciu o urządzenia parkowe oraz pracownie mieszczące się w renesansowym pałacu prowadzone są zajęcia dla mieszkańców - wśród uczestników zajęć, w różnych wiekowo grupach, średnio miesięcznie - 50 osób to osoby z niepełnosprawnościami.
Na terenie parku - Ogrodu Zmysłów oprócz renesansowego pałacu, znajduje się pochodzący z I połowy XIX w. kościół ewangelicko - augsburski.  W wyniku rewitalizacji przeprowadzonej w latach 2011-2012, odzyskał on pierwotny, oryginalny, odtworzony konserwatorsko wystrój wnętrz i dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie udostępniony jest do użytku jako Pijalnia Wód Termalnych (we wnętrzu budowli zainstalowano krany czerpalne wody geotermalnej, której ujęcie znajduje się w pobliżu)) oraz Teatr Integracji. W obiekcie tym odwiedzający mogą smakować wodę (wydobywaną z odwiertu wód geotermalnych w Poddębicach) wydobywaną z głębokości 2101 m., pochodzącą ze złóż sprzed 27 000 lat. 
11) Instytucja nie posiada wydzielonego miejsca do nakarmienia/przewinięcia dziecka
12) Budynek, w którym nasza instytucja prowadzi działalność kulturalną pochodzi sprzed 1995 r.
 
 
Z poważaniem
Magdalena Binder - dyrektor Poddębickiego Domu Kultury i Sportu w Poddębicach

Pobierz list