W załączeniu przesyłamy wypełnioną ankietę.

W razie dodatkowych pytań proszę o wiadomość.

Zuzanna Dziedzic

zastępca dyrektora d.s. artystycznych

tel. (+48) 81 53-15-110

_______________________________________

Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie

ul. M. Curie-Skłodowskiej 5

20-029 Lublin

<http://www.filharmonialubelska.pl/> http://www.filharmonialubelska.pl/

sekretariat:

tel. (+48) 81 53-15-120

.

Subject: Wniosek o informację

Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

Prosimy o:

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

Filharmonia i.H.Wieniawskiego w Lublinie

20-029 Lublin,ul.M.Curie-Skłodowskiej 5

oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym-tak
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący-tak
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

a. posiadanie kagańca-tak
b. prowadzenie na smyczy-tak
c. określona wielkość-nie
d. określona rasa-nie

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy-nie
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie-nie
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełno sprawnościami-tak
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków-tak
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością-tak
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością-tak
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a-nie
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku-nie
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości-nie
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód-tak
h. inne

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełno sprawnościami-nie
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać-nie
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy-nie
c. materiały z audio deskrypcją-nie
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania-nie
e. INNE (jakie?)

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka-nie
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem -tak

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-13745@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.informacjapubliczna.org
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 526 284 28 72 | KRS 0000181348
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxOTA3MDgwNDQ1NTkuNTEwNTAuNjYxNThAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8TW9uLCAwOCBKdWwgMjAxOSAwNDo0NTo1OSAtMDAwMHxzZWtyZXRhcmlhdEBmaWxoYXJtb25pYWx1YmVsc2thLnBsfDEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDF8MA%3D%3D>

--

radca prawny dr Tomasz Strumiłło

Niniejsza wiadomość pocztowa oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają prawnej ochronie. Jeśli nie jest Pani/Pan jej zamierzonym adresatem, prosimy o niezwłoczny kontakt z nadawcą i usunięcie tej wiadomości wraz z załącznikami. Jeżeli nie jest Pani/Pan zamierzonym adresatem tej wiadomości, jej dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie lub ujawnianie jej treści w całości lub w części jest zabronione – zastrzeżenie to dotyczy zarówno samej wiadomości, jak i załączników do niej.

This message and its attachments are confidential and protected by law. If you are not the intended recipient of the message, please contact the sender immediately and delete the message with its attachments. Also, in that case, further dissemination of the message or its attachments, as well as sharing or disclosing their content in its entirety or part is strictly forbidden.

--

radca prawny dr Tomasz Strumiłło

Niniejsza wiadomość pocztowa oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają prawnej ochronie. Jeśli nie jest Pani/Pan jej zamierzonym adresatem, prosimy o niezwłoczny kontakt z nadawcą i usunięcie tej wiadomości wraz z załącznikami. Jeżeli nie jest Pani/Pan zamierzonym adresatem tej wiadomości, jej dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie lub ujawnianie jej treści w całości lub w części jest zabronione – zastrzeżenie to dotyczy zarówno samej wiadomości, jak i załączników do niej.

This message and its attachments are confidential and protected by law. If you are not the intended recipient of the message, please contact the sender immediately and delete the message with its attachments. Also, in that case, further dissemination of the message or its attachments, as well as sharing or disclosing their content in its entirety or part is strictly forbidden.

Pobierz list