Witam,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej,
który wpłynął do Urzędu Miasta Pszów w dniu 9 lipca 2019 r. poniżej
przesyłam informacje:

-  czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media? *Tak*

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy. *Biuletyn Informacyjny Miasta
Pszów, Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie.*

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w
Internecie.*http://www.pszow.pl/strona-128-biuletyn_informacyjny_miasta_pszow.html.*

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie. *Nie.*

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.; *wszystkie numery Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Pszów są
dostępne w wersji elektronicznej w formacie pfd pod wskazanym linkiem.
*

-**prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015,
2016, 2017 i 2018 roku:

*1) 2015 rok - 11.583,60 zł**
*

*2) 2016 rok - 11.188,20 zł**
*

*3) 2017 rok - 9.503,40 zł*

*4) 2018 rok - 11.479,51 zł*

W 2018 roku wysłaliście Państwo taki sam wniosek o informację publiczną,
na który została wysłana odpowiedź w dniu 2 sierpnia 2018 r. Jedynie
wydatki za 2018 rok zostały podane do dnia 1.08.2018 r., pozostałe
informacje macie już Państwo w swojej bazie.

--
Pozdrawiam
Ewelina Mike

Urząd Miasta Pszów
tel.32 716 08 24