To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugtrzydnik@ops.pl> o 2019-07-16 06:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-07-16 07:49

Pobierz list