Dzień dobry.

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publiczne, Urząd
Gminy w Sławatyczach podaje żądane informacje:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym? *-* *NIE*
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?*-* *NIE DOTYCZY*
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?*- 68 STRON*
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej *-*

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/slawatycze/2883.pdf

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)*-
PRACOWNICY URZĘDU*
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi? *- NIE DOTYCZY*
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?*-
WYŁOŻENIE*
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.*- 31. 05.
2019 r.*
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy. *- 28. 06. 2019 r.*
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? *- 2 RADNYCH*
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy?*- 0*
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?*- 0*
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?*- NIE
DOTYCZY*
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli
dotyczy)*- NIE DOTYCZY*
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? *- NIE DOTYCZY*
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? *- NIE
DOTYCZY*
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu? *- NIE DOTYCZY*
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla
ograniczenia?*- NIE DOTYCZY*
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? *- NIE DOTYCZY*

Pozdrawiam

/-/ Gerard Skalski

Sekretarz Gminy Sławatycze

W dniu 16.07.2019 o 06:35, {{ email }} pisze: