W dniu 2019-07-16 o 06:35, {{ email }} pisze:
--------------------------------------------------------------------------

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 2019-07-16 o udostępnienie
informacji publicznych informuję jak niżej:

Ad. 1. NIE - nie jest to uchwała obligatoryjna, stosownie do art. 28aa
ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy może określić w drodze uchwały
szczegółowe wymogi - ale tego nie musi uczynić;

Ad. 2. NIE DOTYCZY;

Ad. 3. 13;

Ad. 4.
https://uggarbow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//raport_o_stanie_gminy_w_roku_2018.pdf;

Ad. 5. Pracownicy urzędu;

Ad. 6. NIE DOTYCZY;

Ad. 7. 1) Wyłożenie w urzędzie, + 2) przekazanie radnym w aplikacji
e-Sesja + 3) zamieszczenie w BIP + 4) omówienie na sesji Rady Gminy;

Ad. 8. 2019-05-31 (wyłożenie w urzędzie);

Ad. 9. 2019-06-12;

Ad. 10. 1;

Ad. 11. 0;

Ad. 12. 0;

Ad. 13. NIE;

Ad. 14. NIE DOTYCZY;

Ad. 15. NIE DOTYCZY;

Ad. 16. NIE DOTYCZY;

Ad. 17. NIE DOTYCZY;

Ad. 18. NIE DOTYCZY;

Ad. 19. NIE DOTYCZY.

Z up. Wójta Gminy, Adam Reszka Sekretarz Gminy