Odpowiadając na wniosek dot. raportu o stanie gminy, złożony w trybie ustawy
o dostępie do informacji publicznej dnia 16.07.2019r., wyjaśniam:

1) Nie

2) Nd.

3) 120

4)
<https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=93&p1=szczegoly&p2=1387113>
https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=93&p1=szczegoly&p2=1387113

5) Pracownicy urzędu, dyrektorzy, prezydenci

6) Nd.

7) Biuletyn, platforma esesja

8) 15 maja br.

9) 24 czerwca br.

10) Dwóch

11) 0

12) 0

13) Nd.

14) Nd.

15) Nd.

16) Nd.

17) Nd.

18) Nd.

19) Nd.

pozdrawiam,

Piotr Zając

II Zastępca Prezydenta Miasta Zamość

tel. 84 677 24 98