Witam,

Urząd Gminy Inowłódz w załącznikach przesyła odpowiedz na wniosek o
udzielenie informacji publicznej z dnia 07.10.2018 r.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o podanie numeru rachunku
rozliczeniowego, na który zostanie przesłana kwota 480,00 zł (słownie:
czterysta osiemdziesiąt zł.) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sprawę prowadzi Pani Julita Dorocińska, email kontaktowy rolny@inowlodz.pl

Pozdrawiam,

Lidia Jackow

Urząd Gminy Inowłódz

Inspektor ds. informacji i obsługi interesanta

Tel. 44 710 12 33 w. 12

517 910 567

Załączniki

Pobierz list