W dniu 2019-07-16 o 06:35, {{ email }} pisze:
W odpowiedzi na powyższe udzielam odpowiedzi:
1) Nie

2) Nie

3) 13

4) https://uglukowa.bip.lubelskie.pl/upioad/pliki//RAPORT_o_stanie_gminy.pdf

5) pracownik UG

6) Nie wykonywał podmiot zewnętrzny

7) Na posiedzeniu sesji RG i w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszony
do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

8) 20.05.2019r.

9) 28.06.2019r.

10) 0

11) 0

12) 0

13) nie

14) Nie

15) Nie

16) Nie

17) Nie

18) Nie

19) Nie

Sekretariat Urzędu
Magdalena Szostak