------ Oryginalna wiadomość --------
Od: "{{ email }}" <{{ email }}>
Do: {{ email }}
Data: 16 lipiec 2019 o 10:57
Temat: informacja dotycząca raportu o stanie gminy

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 16 lipca 2019r. o udostępnienie
informacji publicznej informuję, że:
1) radni nie podejmowali uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy,
2) link - nie dotyczy,
3) raport liczy 81 stron,
4) link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej -
https://umlaszczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=125
5) raport opracowali pracownicy Urzędu Miejskiego w Łaszczowie,
6) koszt opracowania raportu - nie dotyczy,
7) pierwsze podanie raportu do publicznej wiadomości - zamieszczenie na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej,
8) data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości - 30.05.2019r.
9) Rada obradowała nad raportem o stanie gminy na sesji w dniu 14 czerwca 2019r.
10) 1 radny zabrał głos w debacie nad raportem,
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie nad raportem - 0,
12) 0 mieszkańców wypowiedziało się w debacie nad raportem,
punkty 13-19 - nie dotyczy (nie wprowadzano żadnych ograniczeń czasowych, ani
innych).

Z poważaniem
Danuta Piwkowska
Insp.ds samorządowych i organizac.
Urząd Miejski w Łaszczowie