Witam. W odpowiedzi na zapytanie w trybie ustawy o dostępie do
informacji publicznej udzielamy odpowiedzi w kolejności zadanych pytań:
Ad.1. Nie,
Ad.2. nie dotyczy,
Ad.3. 18 stron,
Ad.4. BIP Gminy Wola Mysłowska, zakładka: Raport o stanie Gminy,
Ad.5. pracownicy urzędu,
Ad.6. nie dotyczy,
Ad.7. pełny tekst Raportu został wyłożony oraz przekazany radnym w dniu
30 maja 2019r.
Ad.8. 30.05.2019r.
Ad.9. 28.06.2019r.
Ad.10. 0,
Ad.11. 0,
Ad.12. 0,
Ad.13. nie,
Ad.14. nie dotyczy,
Ad.15. nie dotyczy,
Ad.16. nie dotyczy,
Ad.17. nie dotyczy,
Ad.18. nie dotyczy,
Ad.19. nie dotyczy.

Z poważaniem: Sekretarz Gminy Wola Mysłowska Michał Zarzycki.