Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16.07.2019r. informuję, iż:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?
*Odp. : NIE*

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
*Odp.:  Nie dotyczy*

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
*Odp.:  51 stron*

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
*http://piszczac.biuletyn.net/?bip=2&cid=469&id=220972*

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
*Odp.: pracownicy Urzędu Gminy Piszczac*

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?
*Odp.:  Nie dotyczy*

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
*Odp.: publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie w Biurze
Rady Gminy*

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
*Odp.: 2019-05-31 godz. 14:48*

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.
*Odp.:  26 czerwca 2019, godz. 14:00*

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
*Odp.:  2 radnych*

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
*Odp.: 0*

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
*Odp.: 0*

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
*Odp.: Nie*

14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
*Odp.: Nie dotyczy*

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
*Odp.: Nie dotyczy*

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
*Odp.: Nie dotyczy*

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
*Odp.: Nie dotyczy*

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
*Odp.: Nie dotyczy*

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?
*Odp.: Nie dotyczy*

--

Załączniki

  • adam_bielecki.png