Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję iż:

Ad. 1) Nie

Ad. 2) brak

Ad. 3) 42

Ad. 4)
https://ugtelatyn.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//0RAPORT_O_STANIE_GMINY_TELATYN(2)_%E2%80%94_kopia.pdf

https://ugtelatyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=172&p1=szczegoly&p2=1393677

Ad. 5) Pracownicy Urzędu Gminy Telatyn

Ad. 6) nie dotyczy

Ad. 7) BIP

Ad. 8) 2019-05-31

Ad. 9) 2019-06-28

Ad. 10) 0

Ad. 11) 0

Ad. 12) 0

Ad. 13) nie dotyczy

Ad. 14) j.w

Ad. 15) j.w

Ad. 16) j.w

Ad. 17) j.w

Ad. 18) j.w

Ad. 19) j.w

Małgorzata Bryk

Urząd Gminy Telatyn

tel. 84 66 13 110

W dniu 16.07.2019 o 06:35, {{ email }} pisze: