W dniu 2019-07-16 o 06:35, sprawa-13969@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek, informuję:

1) Nie.

2) Nie dotyczy.

3) Raport o stanie Gminy Lubartów za 2018 rok liczy 78 stron.

4)
https://uglubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=349&p1=szczegoly&p2=1393582

5) Raport o stanie Gminy Lubartów za 2018 rok przygotowali pracownicy
Urzędu Gminy Lubartów.

6) Nie dotyczy.

7) Umieszczenie Raportu o stanie Gminy Lubartów za 2018 rok w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu miny Lubartów.

8) 30 maja 2019 r.

9) 27 czerwca 2019 r.

10) 0.

11) 0.

12) 0.

13) Nie.

14) Nie było ograniczeń.

15) Nie było ograniczeń.

16) Nie było ograniczeń.

17) Nie było ograniczeń.

18) Nie było ograniczeń.

19) Mieszkańcy nie zabrali głosu w sprawie Raportu o stanie Gminy
Lubartów za 2018 rok.

Z poważaniem,
Katarzyna Brzozowska
Sekretarz Gminy Lubartów
tel. (81) 854 59 07

Urząd Gminy Lubartów
ul. Lubelska 18A
21-100 Lubartów
tel. (81) 855 35 86

Pobierz list