Dzień dobry.

Udostępnienie informacji publicznych:

Ad.1)  nie

Ad.2)  nie dotyczy

Ad.3)  9 stron

Ad.4) https://uguchanie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=329

Ad.5)  sekretarz gminy

Ad.6)  nie było kosztów

Ad.7)  Biuletyn Informacji Publicznej, przedstawienie na sesji rady gminy

Ad.8)  17.06.2019r.

Ad.9)  25.06.2019r.

Ad.10)  zero

Ad.11)  zero

Ad.12)  zero

Ad.13 - 19) nie dotyczy

Z poważaniem

Bożena Kuśmierczuk, Inspektor ds. obsługi samorządu terytorialnego

Urząd Gminy w Uchaniach , ul.Partyzantów 1, 22-510 Uchanie.