W odpowiedzi na wniosek o udzielnie informacji publicznej, przesłany pocztą elektroniczna do tut. Urzędu w dniu 16.07.2019, uprzejmie informuję co następuje :

1.. Radni nie podjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy o którym mowa w art.28 ustawy o samorządzie gminnym.

2.. .Nie dotyczy.

3.. Raport liczy 44 strony.

4.. Link do raportu : https://ugstarybrus.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Raport_o_stanie_gminy_Stary_Brus_za_2018_rok_all_(2).pdf

5.. Raport przygotowali pracownicy Urzędu Gminy i pozostałych jednostek.

6.. Nie dotyczy.

7.. Raport został opublikowany na stronie BIP UG Stary brus

8.. Data podania raportu do publicznej wiadomości: 31.05.2019

9.. Sesja rady gminy na której omawiano raport o stanie gminy za rok 2018 odbyła się : 14.06.2019

10.. W trakcie debaty głos zabrało troje radnych.

11.. Żaden z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w trakcie debaty o stanie gminy.

12.. Nie dotyczy.

13.. Nie dotyczy.

14.. Nie dotyczy.

15.. Nie dotyczy.

16.. Nie dotyczy.

17.. Nie dotyczy.

18.. Nie dotyczy.

19.. Nie dotyczy.

Z poważaniem

Andrzej Ćwirta

UG Stary Brus