W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lipca 2019 r., w sprawie udzielenia
informacji:
"Czy w gminie prowadzone są media ".

Informujmy, że w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, od roku 2009 r. wydawane
jest samorządowe pismo Społeczno - Kulturalne Gminy Oleśnica pt.
Oleśnickie Echa.

Dział, który zajmuje się przygotowaniem i składaniem materiałów do gazetki,
to dział PROMOCJI. Druk prowadzony jest przez profesjonalną drukarnię
NADWISLAŃSKĄ z siedzibą w Tarnobrzegu.

Czasopismo wydawane jest trzy razy w roku w nakładzie 800 egzemplarzy
bezpłatnie.
Gazetka w formie PDF udostępniona jest na stronie gminy
<https://gminaolesnica.pl/> https://gminaolesnica.pl/
oraz stronie biblioteki http://www.gbpolesnica.naszabiblioteka.com/ w
zakładce Oleśnickie Echa

Czasopismo zarejestrowane jest w sądzie i ma nadany numer ISSN 2080-8860.
To tu znajduje się najwięcej informacji o działalności kulturalnej na
terenie gminy Oleśnicy umieszczanych
w artykułach tego samorządowego czasopisma, które jest kompendium i bazą
danych o gminnych wydarzeniach.
W nim zawarte są bieżące informacje dotyczące szeroko rozumianej kultury,
jak i wydarzeń z przedszkola, szkoły, biblioteki
czy stowarzyszeń działających na terenie Oleśnicy. Jest to czasopismo, do
którego starannie wybiera się teksty i zdjęcia

Ponadto o wydarzeniach w Mieście i Gminie Oleśnica można przeczytać w
różnych źródłach.
Gmina Oleśnica posiada bowiem stronę internetową, na której prezentowane są
i umieszczane aktualne informacje o organizowanych przedsięwzięciach tj.
uroczystościach, imprezach np. Dzień Oleśnicy, koncertach, dożynkach,
spotkaniach, warsztatach. Na stronie można również przeczytać o powstaniu
ważnych obiektów np. boiska przy hali sportowej czy o rewitalizacji Oleśnicy
oraz przyległych do niej miejscowościach .
Artykuły poświęcone tym przedsięwzięciom są starannie przygotowane oraz
wzbogacone o galerię zdjęć, która z pieczołowitością je dokumentuje.
Takie i inne informacje znajdują się na stronie:
<https://gminaolesnica.pl/> https://gminaolesnica.pl/.

Innymi źródłami wiedzy o naszej gminie i działalności są strony internetowe
szkoły, przedszkola oraz biblioteki. Tam znajdziemy informacje nie tylko z
tych placówek, ale też z miasta i gminy Oleśnica. Takie wiadomości można
przeczytać na stronach: <https://pspolesnica.edupage.org/>
https://pspolesnica.edupage.org/,
<https://przedszkoleolesnica.szkolnastrona.pl/>
https://przedszkoleolesnica.szkolnastrona.pl/,
<http://www.gbpolesnica.naszabiblioteka.com/>
http://www.gbpolesnica.naszabiblioteka.com/. Wiedząc, że najlepszym źródłem
informacji są portale społecznościowe, niektóre z placówek prowadzą fanpage
na Facebooku, można je szybko wyszukać wpisując
w wyszukiwarkę całą nazwę.

Poniżej wydatki podniesione na działalność promocyjną w poszczególnych
latach:

2015 - 72.000,00 PLN

2016- 95.000,00 PLN

2017 - 122.000,00 PLN

2018 - 136.000,00 PLN

Informację sporządziła i przygotowała:
Beata Brykowska Pracownik UMiG Oleśnica

Tel. 41 3774036 wew.22

Pobierz list