Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 16 lipca 2019 r. w
sprawie Raportu o Stanie Gminy Nałęczów.

--
"Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej".
--------------------------
Pozdrawiam
Teresa Ząbroń
Urząd Miejski w Nałęczowie

Załączniki

  • odpowiedź_Raport_o_Stanie_Gminy.pdf