Dzień dobry,
Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesyłam odpowiedź pana burmistrza Wojciecha Karola Iwaszkiewicza, dotyczącą publikatorów (wydawnictwo własne prowadzone przez Giżyckie Centrum Kultury „Moje Giżycko”, tu aktywny link do pobrania wydanych do tej pory numerów pisma http://mojegizycko.pl/kulturaln-e-gizycko/miesiecznik-moje-gizycko/ <http://mojegizycko.pl/kulturaln-e-gizycko/miesiecznik-moje-gizycko/> i wydatków, związanych z promocją miasta w mediach.
Z poważaniem

Małgorzata Kulas-Szyrmer

Małgorzata Kulas-Szyrmer
Kierownik Biura Promocji i Polityki Społecznej
Urząd Miejski w Giżycku
Witryna sieci Web: www.mojegizycko.pl <http://www.mojegizycko.pl/>
Telefon: +48 87 7324 137 | Faks: 874 285 241
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Załączniki

Pobierz list