Witam!
W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną w załączeniu przesyłam pismo
przewodnie wraz z egzemplarzem Nr 1(114)2019 naszej gazety. Natomiast kolejne
numery prześlę w kolejnych czterech e-mailach. Proszę o przesłanie
potwierdzenia otrzymania każdego z e-maili.


_\--
Pozdrowienia,
Katarzyna Siwiec

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogolnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1\. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w
Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszow;
2\. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e‐mail:
_[iod@czi24.pl](D:\\ksiwiec\\Desktop\\iod@czi24.pl) _
3\. Więcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem:
_<https://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-557>

Załączniki

Pobierz list