Końskowola, dnia 17 lipca 2019r.

Or.1431.39.2019

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16.07.2019r. r na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września2001r.
o dostępie do informacji publicznej( Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 z
późn.zm.), informuję:

Ad.1 Nie

Ad.2 Nie dotyczy

Ad.3 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=134

Ad.4 https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=134

Ad.5 Pracownicy urzędu

Ad.6 Nie dotyczy

Ad.7 Umieszczony na BIP i stronie internetowej Gminy Końskowola

Ad.8 31 maja 2019r.

Ad.9 26 czerwca 2019r.

Ad.10 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.11 3 mieszkańców

Ad.12 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.13 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.14 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.15 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.16 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.17 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.18 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.19 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Sekretarz Gminy Końskowola

Krzysztof Bartuzi