SA. 1431.48.2019.IW

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznych z dnia
16.07.2019 r. przekazuję wnioskowane informacje:

1) Rada Gminy Tereszpol nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

2) Nie dotyczy.

3) Raport o stanie Gminy Tereszpol za 2018 rok liczy 64 strony.

4) Link do Raportu o stanie Gminy Tereszpol za 2018

https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Katalog-raport-Gmina_10.p
df
<https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Katalog-raport-Gmina_10.p
df>

5) Raport o stanie Gminy Tereszpol za 2018 przygotowali pracownicy
Urzędu Gminy.

6) Nie dotyczy.

7) Sposobem pierwszego podania Raportu o stanie Gminy Tereszpol za 2018
do publicznej wiadomości było umieszczenie go w Biuletynie Informacji
Publicznej.

8) Data pierwszego podania Raportu o stanie Gminy Tereszpol za 2018 do
publicznej wiadomości - 31 maj 2019 r.

9) Debata nad Raportem o stanie Gminy Tereszpol za 2018 odbyła się na
sesji w dniu 28 czerwca 2019 r.

10) Podczas debaty o stanie gminy Tereszpol zabrało głos 3 radnych.

11) Mieszkańcy Gminy Tereszpol nie zgłosili chęci do udziału w debacie nad
Raportem o stanie gminy.

12) Mieszkańcy Gminy Tereszpol nie wypowiadali się w debacie o stanie
gminy.

13) Nie dotyczy.

14) Nie dotyczy.

15) Nie dotyczy.

16) Nie dotyczy.

17) Nie dotyczy.

18) Nie dotyczy.

19) Nie dotyczy.

Pozdrawiam

Iwona Wasylik

Specjalista ds. obsługi Rady Gminy