W dniu 18 lipca 2019 r. przesłano obywatelskie ponowienie wniosku w tej sprawie do Starostwa Powiatowego w Bartoszycach.