Witam,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16-07-2019 r. przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte w Państwa wniosku:

Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym? *- **NIE*

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? *- **Nie dotyczy*

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? *– 69 stron*

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

https://ugjastkow.bip.e-zeto.eu/index.php?type=4&name=bt213&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu56&value%5B1%5D=44

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

*- pracownicy urzędu- ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY JASTKÓW z dnia
28 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania „Raportu
o stanie Gminy Jastków za rok 2018 ” przeznaczonego dla Wójta Gminy
Jastków”*

*
*6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt
wykonania usługi?*- Nie dotyczy
*7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

*- 24 maja 2019 r.Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Jastków w sprawie
przyjęcia i wyłożenia Raportu o stanie gminy za rok 2018 r*

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości *- 24 maja
2019r.*
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy *-31 maja 2019r.
*10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? *- w
dyskusji nad raportem udział wziął pełny skład rady – 15 radnych*
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy? *– mieszkańcy nie brali udziału w debacie.
*12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? *- 0*
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? *- NIE*
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
*- NIE DOTYCZY*
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? *- NIE DOTYCZY*
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? *- NIE
DOTYCZY*
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu? *- NIE DOTYCZY*
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla
ograniczenia? *- NIE DOTYCZY*
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? *- NIE DOTYCZY*

Z poważaniem,

Andrzej Krak

Sekretarz Gminy Jastków

W dniu 2019-07-16 o 06:35, {{ email }} pisze:
--
Urząd Gminy Jastków
ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków

tel. 81 50 20 425
mail: {{ email }}

Załączniki

  • Odpowiedź_na_informacje_publiczną_Gmina_Jastków.pdf