W odpowiedzi na wniosek z dn. 16 lipca br. w sprawie raportu o stanie
gminy informuję:
1. Nie
2. nie dotyczy
3.46
4.https://umkrasnobrod.bip.lubelskie.pl/index.php?id=241&p1=szczegoly&p2=1392223
5. Pracownicy urzędu
6. Nie dotyczy
7. Umieszczenie w BIP
8. 29.V.2019
9. 6.VI.2019
10. 4
11. 0
12. 0
13. nie dotyczy
14. nie dotyczy
15. nie dotyczy
16. nie dotyczy
17. nie dotyczy
18. nie dotyczy
19. nie dotyczy

Kazimierz Gęśla
Sekretarz Gminy Krasnobród