W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 16 lipca 2019 r. Urząd Gminy Radzyń Podlaski udziela informacji na zawarte pytania:

Ad. 1 - nie

Ad.2. – nie dotyczy

Ad.3. 59 stron

Ad.4. ugradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl

Ad.5. pracownicy Urzędu Gminy

Ad.6. 0 zł

Ad.7. zamieszczony na BIP Gminy, wyłożony do wglądu na sekretariacie Urzędu Gminy, przedstawiony na Sesji;

Ad.8. 31 maja 2019 r.

Ad.9. 24 czerwca 2019 r.

Ad.10. 4-ro radnych;

Ad.11. – 0 osób;

Ad.12. – 0 osób;

Ad.13. – nie dotyczy

Ad. 14. – nie dotyczy

Ad.15. – nie dotyczy

Ad.16. – nie dotyczy

Ad.17. – nie dotyczy

Ad.18. – nie dotyczy

Ad. 19. – nie dotyczy.

Wójt Gminy

Wiesław Mazurek