Urząd Gminy Wyryki

Wyryki- Połód 154

22-205 Wyryki

Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16.07.2019r. informuję:

Ad.1) Radni Gminy Wyryki nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

Ad.2) Nie dotyczy.

Ad.3) Raport liczy 26 stron.

Ad.4)
https://ugwyryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=177&p1=szczegoly&p2=1396910

Ad.5) Raport został przygotowany przez pracowników urzędu gminy.

Ad.6) nie dotyczy

Ad.7,8) Raport został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej dnia
10.06.2019r.

Ad.9)Sesja na której dyskutowano nad raportem o stanie gminy odbyła się
26.06.2019r.

Ad.10) Jeden radny zabrał głos podczas debaty o raporcie o stanie gminy.

Ad.11) Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie.

Ad.12) Nikt z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie.

Odpowiedź na pozostałe pytania nie dotyczy.

Z poważaniem

Iwona Kwiatkowska

UG Wyryki