SO.1431.2019.EM4

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17 lipca
2019 r., przekazuję informacje z Gminy Janów Lubelski w kolejności w jakiej
były postawione pytania:

1) Rada Miejska w Janowie Lubelskim nie przyjęła uchwały w/s
szczegółowych wymogów dot. raportu o stanie gminy.

2) Nie było uchwały, wiec nie można podać adresu w BIP.

3) Raport o stanie gminy liczy 113 stron.

4) https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=448
<https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=448&p1=szczegoly&p2=1
404987> &p1=szczegoly&p2=1404987

5) Raport został przygotowany przez pracowników Urzędu Miejskiego oraz
pracowników jednostek organizacyjnych gminy.

6) Nie poniesiono takiego kosztu.

7) Raport został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na
oficjalnej stronie internetowej Gminy Janów Lubelski oraz przesłany radnym
Rady Miejskiej.

8) 31.05 2019 r.

9) 18.06.2019 r.

10) Podczas debaty głos zabrało troje radnych.

11) Do debaty nie zgłosili się mieszkańcy.

12) Żaden mieszkaniec.

13) Nie.

14) Była przedstawiona prezentacja, nie wprowadzano żadnych ograniczeń.

15) Nie było takiej sytuacji.

16) Nie było takiej sytuacji.

17) Nie było takiej sytuacji.

18) Nie było takiej sytuacji.

19) Wypowiadali się tylko radni i Burmistrz Janowa lubelskiego.

Z poważaniem

Ewa Misztal

Inspektor ds. obsłgi Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim

tel.(15) 8724320

{{ email }}