Dzień dobry,

w nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16.07.2019 r. przesyłam odpowiedź ( w załączeniu).

Poniżej linki:

https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//u53.pdf
<https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/u53.pdf> ,
https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Raport_o_stanie_Gminy
_Miejskiej_Biala_Podlaska_2018.pdf
<https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Raport_o_stanie_Gminy
_Miejskiej_Biala_Podlaska_2018.pdf>

Z poważaniem

Dorota Wereda-Jaszczuk

Specjalista ds.organizacyjnych

Wydział Organizacyjny i Kadr

Urząd Miasta Biała Podlaska

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska

tel.+48 (83) 341 64 02, fax +48 83 343 70 64

e-mail: <mailto:{{ email }}>
{{ email }}, <http://www.bialapodlaska.pl/>
www.bialapodlaska.pl

NIP: 537-00-11-205, REGON:000524045

UWAGA: Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata.

Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie.

Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w
szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję wiadomości lub
zawartych w niej informacji i/lub dokumentów jest zabronione. Dziękujemy,
Urząd Miasta Biała Podlaska.

Załączniki

  • 102.pdf