W odpowiedzi na wniosek udzielam odpowiedzi na pytania:
ad. 1. NIE
ad. 2 nie dotyczy
ad. 3. -45 stron
ad. 4.
https://ugskierbieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=163&p1=szczegoly&p2=1392322
ad. 5. Pracownicy Urzędu Gminy
ad. 6. nie dotyczy
ad. 7. BIP i strona www Urzędu Gminy
ad. 8. 29.05.2019 r.
ad. 9. 14.06.2019 r.
ad. 10. 0
ad. 11. 0
ad.12. 0
ad.13. nie
ad.14. nie dotyczy
ad.15. nie dotyczy
ad.16. nie dotyczy
ad.17. nie dotyczy
ad.18. nie dotyczy
ad.19. nie dotyczy

Z poważaniem
Sławomir Kugiel
Sekretarz Gminy Skierbieszów
ul. Rynek 1
22-420 Skierbieszów