Dzień dobry,

Na wniosek o udzielenie informacji publicznej wysłanej przez Państwa do
Urzędu Gminy Węgierska Górka, udzielamy odpowiedzi na pytania.

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odp: Tak

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;

Odp: gazeta lokalna "Nowiny z Gminy" oraz strona internetowa

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp: http://www.wegierska-gorka.opg.pl/

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

Odp: Posiadamy nr ISSN

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odp: W załączniku 2 numery, kolejne w następnych e-mailach. 2/5

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016,
2017 i 2018 roku.

Odp: 2018 - 13603,78 zł

2017 - 11278,51 zł

Jeżeli koniecznie potrzebują państwo informacji z lat 2015 i 2016,prosimy o
informację gdyż potrzebujemy czasu aby wyciągnąć je ze starego systemu, gdyż
obecnie pracujemy na innym.

pozdrawiam

------------------------

Edyta Mróz

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka

Załączniki

Pobierz list