W dniu 21 lipca 2019 r. przesłano ponownie obywatelski wniosek
odnośnie informacji monitoringu mediów samorządowych za pośrednictwem
systemu ePUAP poświadczony Profilem Zaufanym, ze względu na brak
odpowiedzi urzędu w przedstawionym toku sprawy.

Załączniki

Pobierz list