To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<zamek@zamek.org.pl> o 2019-07-22 07:55

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-07-22 08:44

Pobierz list