Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa pytania zawarte w mailu z dnia 22.07.2019 informuję:

Ad.1: Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
Ad.2: Tak, możliwe jest zwiedzanie muzeum z psem asystującym.
Ad.3: W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest zwiedzanie z psem innym niż pies asystujący.
Ad.4: Zwiedzanie z psem innym niż asystujący możliwe jest pod warunkiem, że jest to pies małej rasy trzymany na rękach bądź w specjalnej torbie / nosidle
Ad.5: Możliwe jest zwiedzanie z innymi zwierzętami pod warunkami tak, jak w pkt. 4.
Ad.6: Wstęp ze zwierzętami nie podlega dodatkowym opłatom.
Ad.7: Muzeum zapewnia ograniczony dostęp dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (możliwość zwiedzania sal ekspozycyjnych na parterze budynku)
Ad.8: Zastosowane rozwiązania:
- bezkolizyjny wjazd dla wózków
- toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- bezkolizyjne ciągi komunikacyjne
Ad.9 i 10:
- zwiedzanie ekspozycji jest możliwe dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności: audioprzewodniki, przewodnicy przeszkoleni do pracy z osobami niepełnosprawnymi
- inne działania (np. warsztaty edukacyjne): większość oferty muzeum może być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ad.11: Tak, w muzeum jest miejsce przystosowane dla rodziców z małymi dziećmi (karmienie / przewijak).
Ad.12: Siedziba muzeum została zbudowana w roku 1803.

W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Łączę wyrazy szacunku

Jacek Drejer
Dyrektor
Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax: +48 74 664 60 30, +48 74 664 60 31

www.muzeum.walbrzych.pl

Obowiązek informacyjny wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych: w związku ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną niewymagającej zezwolenia informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych, muzeum@muzeum.walbrzych.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usługi poczty elektronicznej. Dane będą udostępnianie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

Uwaga: Niniejsza korespondencja, w szczególności jej treść oraz załączniki przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. W przypadku, gdy nie są Państwo jej zamierzonym adresatem informujemy, że wszelkie ujawnianie, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, powielanie lub inne wykorzystywanie tej korespondencji lub jej załączników jest zabronione. Jeżeli nasza korespondencja została Państwu dostarczona omyłkowo, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Pobierz list