Witam przesyłam odpowiedź na maila z dnia 16 lipca 2019 r.

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym? Tak
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
http://www.e-bip.pl/Start/12373/ActDetails/152115
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej http://www.e-bip.pl/Start/12373/OfficialBulletinBoard/237249
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
pracownicy urzędu
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi? Nie dotyczy
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to
umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
Umieszczone na BIP
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. 30.05.2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o
stanie gminy. V/2019 14.06.2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? Nie zabierali
głosu
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
Nie zgłosili się
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? Nie dotyczy
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? Nie dotyczy
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy
wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) Nie
dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? Nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? Nie
dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
Nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
Nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? Nie dotyczy

Pozdrawiam

Monika Gryglicka

Inspektor ds. obsługi rady i jej organów, kultury, sportu i turystyki

e-mail: {{ email }}

tel. (81) 75 70 901

www.gminaludwin.pl

Gmina Ludwin

21-075 Ludwin 51

NIP 5050123397

REGON 431019610

Czy musisz drukować tę wiadomość pomyśl o środowisku!!!

Załączniki

  • image001_Lx2YedB.png
  • image002_ejjNXDU.gif