W załączeniu przesyłam odpowiedź na prośbę o udostępnienie informacji
publicznych.
Justyna Chojęta
Urząd Gminy Serokomla

--
Niniejsza wiadomość, wraz z ewentualnymi załącznikami, stanowi
informację chronioną przed ujawnieniem i jest przeznaczona jedynie dla
osoby lub podmiotu będącego jej adresatem.

Informujemy, że administratorem danych osobowych użytych w niniejszej
korespondencji jest Wójt Gminy Serokomla. Inspektor ochrony danych jest
dostępny pod adresem e-mail: {{ email }}

Każda osoba przysyłając drogą elektroniczną wiadomość zawierającą jej
dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Użyte w korespondencji
dane są przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do
udzielenia odpowiedzi.

Klauzula informacyjna oraz szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych
osobowych dostępna jest na stronie internetowej
http://gmina.gminaserokomla.pl zakładka przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki

  • WNIOSEK_O_UDOSTĘPNINIE_ODPOWIEDŹ.docx