UIP – odp na 6 pytań z dnia 15.07.:
1. Tak
2. strona internetowa: rychliki.pl
3. rychliki.pl
4. obecnie nie
5. ---
6.

2015
2016
2017
2018

Media
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Prasa – Głos Rychlik
1.519,05 zł
2.595,30 zł
1.312,41 zł
0,00 zł

Wydatki gminy na ogłoszenia w prasie, art. Sponsorowane, inne art. Promocyjne (broszury)
1.867,14 zł
3.106,02 zł
2.796,04 zł
6.543,00 zł

Pobierz list