Jesteśmy małą wiejską gminą - nie posiadamy mediów, nie wydajemy gazet, czasopism itp.

Pobierz list