Dzień dobry,
udzielam odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 16 lipca
2019 r.:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?
NIE
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
-
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
52 strony
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
https://ugrudahuta.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Raport_o_stanie_gminy_Ruda-Huta_2018.pdf
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
pracownicy urzędu
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?
-
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
wyłożenie
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
29 maja 2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.
21 czerwca 2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
4
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
-
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
-
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
-
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
-
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
-
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
-
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
-
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?
-

Marek Słupczyński
Sekretarz Gminy Ruda-Huta

Urząd Gminy Ruda-Huta
ul. Niepodległości 44
22-110 Ruda-Huta
tel/fax 82 5686033, 5686016, 5686076
www.ruda-huta.pl

W dniu 2019-07-16 06:35, sprawa-14020@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Pobierz list