W odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 16.07.2019 r. informuję:

Ad 1. NIE
Ad 2. -
Ad 3. 24 strony
Ad 4. https://zwierzyniec.e-biuletyn.pl/index.php?id=996
Ad 5. Pracownik Urzędu
Ad 6. -
Ad 7. Umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Ad 8. 06.06.2019 r.
Ad 9. 26.06.2019 r.
Ad 10. 5 - radnych
Ad 11. -
Ad 12. -
Ad 13. -
Ad 14. -
Ad 15. -
Ad 16. -
Ad 17. -
Ad 18. -
Ad 19. -

Sylwia Mędziak
Insp. d/s obsługi rady

Pobierz list