> Dzień dobry,
poniżej przesyłam odpowiedź na przesłany wniosek o udzielenie informacji
publicznej
>
> 1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
> dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy
> o samorządzie gminnym? -*NIE*
> 2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
> miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? - *NIE DOTYCZY*
> 3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? *- 25*
> 4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
> Publicznej -
> *https://ugrokitno.bip.lubelskie.pl/index.php?id=134&id_dokumentu=1394011&akcja=szczegoly&p2=1394011*
> 5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
> *- PRACOWNICY URZĘDU GMINY*
> 6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt
> wykonania usługi? *- NIE DOTYCZY*
> 7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy
> było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
> przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
> - *umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej*
> 8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.-
> *03.06.2019 R.*
> 9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany
> raport o stanie gminy. *- 27.06.2019 R.*
> 10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? -*0*
> 11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
> gminy?*- 0*
> 12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? *- 0*
> 13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? *- 0*
> 14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
> czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli
> dotyczy)- *NIE DOTYCZY*
> 15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie
> ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? -
> *NIE DOTYCZY*
> 16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub
> też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
> - *NIE DOTYCZY*
> 17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub
> też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
> czasu? - *NIE DOTYCZY*
> 18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też
> wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie
> dla ograniczenia? - *NIE DOTYCZY*
> 19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy
> też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?- *NIE DOTYCZY*
>
>
--

z poważaniem
*Katarzyna Tur
*tel. 83 345 35 50
e-mail: tur@rokitno.pl

*/
/*

*/Urząd Gminy Rokitno/*

/Rokitno 39a
21-504 Rokitno
e-mail: sekretariat@rokitno.pl <mailto:sekretariat@rokitno.pl>
tel. 83 345 35 50/

Załączniki

Pobierz list