1) Radni nie podejmowali uchwały określającej szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym.
2) Nie dotyczy
3) Raport o stanie gminy liczy 23 strony
4) Link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
https://ugmarkuszow.bip.e-zeto.eu/bip/62_ugmarkuszow/fckeditor/file///Raport%20o%20stanie%20gminy%20Markusz%C3%B3w.pdf
5) Raport przygotowany został przez pracowników urzędu.
6) Nie dotyczy
7) Raport został przekazany do biura Rady Gminy, a także zamieszczony na
stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości - 30 maja 2019
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy - 27 czerwca 2019 r.
10) Głos podczas debaty głos zabrało 5 radnych
11) Mieszkańcy nie zgłaszali akcesu do zabrania głosu w debacie
12) Nie dotyczy
13) Nie dotyczy
14) Nie dotyczy
15) Nie dotyczy
16) Nie dotyczy
17) Nie dotyczy
18) Nie dotyczy
19) Nie dotyczy

Sekretarz Gminy
Bożena Tkaczyk - Żurawska
tel. 81 8818004

W dniu 2019-07-16 o 06:35, {{ email }} pisze:

Załączniki

  • gmina.vcf