Dzień dobry

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi (pismo znak RGW.1431.6.2019 z dnia
25.07.2019 r.) na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Urząd Gminy Trzeszczany

Załączniki

Pobierz list