RO.1431.27.2019

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, podaję wymagane informacje:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? Nie
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? nd.
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? 53 strony
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej https://ugwysokie.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//RAPORT_O_STANIE_GMINY_WYSOKIE_za_2018.pdf <https://ugwysokie.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/RAPORT_O_STANIE_GMINY_WYSOKIE_za_2018.pdf>
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny) Pracownicy urzędu
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi? nd.
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)? Wyłożenie w Urzędzie gminy, publikacja na stronie internetowej
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. 20.05.2019
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy. 30.05.2019
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? 0
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy? 0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? nd
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) nd
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? nd
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? nd
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? nd
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? nd
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? Mieszkańcy nie zabierali głosu

Z poważaniem,

Hubert Dobosz

Urząd Gminy Wysokie

Ul. Nowa 1

23-145 Wysokie

Tel: 846806206