W załączniku przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 16 lipca 2019
roku w sprawie udostepnienia informacji publicznej.

Urząd Gminy Hrubieszów

ul. B. Prusa 8

22-500 Hrubieszów

tel.: 846 962 681 w. 11

<http://www.hrubieszow-gmina.pl/> www.hrubieszow-gmina.pl

<mailto:{{ email }}> {{ email }}

Gmina Hrubieszów

ul. B. Prusa 8

22-500 Hrubieszów

NIP: 919-17-35-733

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DOSTĘPNA JEST
POD ADRESEM: <https://www.hrubieszow-gmina.pl/interesant/odo>
https://www.hrubieszow-gmina.pl/interesant/odo

----------------KLAUZULA BEZPIECZEŃSTWA:---------------

UWAGA!

Niniejsza wiadomość wraz z ewentualnymi załącznikami przeznaczona jest
wyłącznie dla zamierzonego adresata. Wiadomość może zawierać treści poufne i
chronione przepisami prawa. Wgląd w treść niniejszej wiadomości i
ewentualnych załączników otrzymanej omyłkowo, jej dalsze przekazywanie,
rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne wykorzystanie, bądź podjęcie
jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub
podmiot nie będący jej zamierzonym adresatem, jest niedozwolone i prawnie
zabronione. Odbiorca niniejszej wiadomości, który otrzymał ją omyłkowo,
proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera
wraz z ewentualnymi załącznikami.

ATTENTION!

The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
taking of any action in reliance upon, this information by person or entity
other than the intended recipient is not permitted. If you received this in
error, please contact the sender and delete the material from any computer.

----------KONIEC WIADOMOŚCI / END MESSAGE----------

Załączniki

  • Color5696.pdf