W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16
lipca 2019 r. udzielam następujących informacji:

1) -

2) -

3) 40 stron

4) https://crv.pl/archiwum_sesja.php?wojewodztwo=lubelskie
<https://crv.pl/archiwum_sesja.php?wojewodztwo=lubelskie&rada=rada_gminy_jab
lon&kadencja=kadencja_1&sesja=sesja_7>
&rada=rada_gminy_jablon&kadencja=kadencja_1&sesja=sesja_7

5) Raport przygotowywali pracownicy urzędu,

6) -

7) W dniu 31.05.2019 r. został umieszczony na stronie BIP oraz przekazany
dla Radnych,

8) 31.05.2019 r.,

9) Sesja odbyła się 25.06.2019 r.,

10) Jedna osoba zabrała głos

11) -

12) -

13) -

14) -

15) -

16) -

17) -

18) -

19) -.

Podinspektor ds. obsługi interesanta

Julita Włoszek- Popielewicz

Urząd Gminy Jabłoń

tel. 83 356 00 06