Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, w odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 22.07.2019 r., pragnie poinformować, że:

1) Główny budynek ekspozycyjny Muzeum znajduje się przy ul Warszawskiej 61 w Ciechanowie (06-400).

2) Zgodnie z ustawą z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym (odpowiednio wyszkolonym i specjalnie oznaczonym psem, w szczególności psem przewodnikiem osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psem asystentem osoby niepełnosprawnej ruchowo) ma prawo wstępu do Naszych obiektów;

3) Zgodnie z Regulaminem zwiedzania ekspozycji Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie na terenie ekspozycji muzealnej obowiązuje zakaz wprowadzenia i wnoszenia zwierząt (z wyjątkiem psa przewodnika);

4) Nie dotyczy;

5) Na terenie ekspozycji obowiązuje zakaz wprowadzenia jakichkolwiek zwierząt;

6) Nie dotyczy;

7) Budynek ekspozycyjny jest obiektem zabytkowym, wybudowanym w 1924 roku, o ile to możliwe i zgodne z wytycznymi konserwatorskimi staramy się likwidować bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych;

8) Budynek ekspozycyjny posiada:

- podjazd dla wózków;

- oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a

- częściowe kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku

- wystawy stałe wyposażone w monitory z lektorem języka migowego oraz z audiodyskrypcją, audioprzewodniki z audiodyskrypcją wystaw stałych, tyflograficzny plan budynku

9) Zapewniamy aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami;

10)

- repliki wybranych eksponatów;

- wystawy stałe wyposażone w monitory z lektorem języka migowego;

- materiały z audiodeskrypcją na wystawach stałych.

11) Obiekt nie posiada wydzielonego miejsca do nakarmienia ani do przewinięcia dziecka.

12) Budynek ekspozycyjny pochodzi z 1924 roku.

Z poważaniem

Marta Lawrenc

Kierownik

Działu Kadrowo-Administarcyjnego

___________________________________

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

ul. Warszawska 61a , 06-400 Ciechanów

Tel. 23 672 94 58, tel/fax 23 672 53 46

e-mail: sekretariat@muzeumciechanow.pl

Załączniki

Pobierz list