IP.1432.50.2019

W odpowiedzi na poniższy wniosek, działając na podstawie ar. 13 ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, z uwagi na nakład pracy dodatkowej pracownika merytorycznego, wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy tj. do 6 sierpnia 2019 r.

Z poważaniem,

Anna Bąkowska

UG Leśna Podlaska