Urząd Gminy Hańsk w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udzielenie informacji publicznej z dnia 16 lipca 2019r.

Marta Furmanik

Załączniki

  • Raport_o_stanie_gminy.docx