Dzień dobry,

przesyłam odpowiedzi Muzeum Archeologicznego w Krakowie na pytania, które Państwo do nas wysłali w ramach udzielenia informacji publicznej.

Z poważaniem

Alicja Wilkosz Nawara
Kierownik Działu Administracji
Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

ul. Senacka 3, 31-002 Kraków

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? Tak
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? Nie
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej): nie dotyczy

a. posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy
c. określona wielkość
d. określona rasa

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? Nie
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? nie dotyczy
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? Tak
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków Nie
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością Tak
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością Nie
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a Tak
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku Tak – oznaczenia poziome
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości Nie
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód Nie (stary budynek, mamy ograniczenia)
h. inne

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami? Tak
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania): tyflografiki: orientacyjne plany dotykowe, audiodeskrypcje, tłumaczenia na PJM

oświadczenie o dostępności znajduje się na naszej stronie internetowej: http://ma.krakow.pl/odwiedz-muzeum/dostepnosc/

a. eksponaty, których można dotykać Tak
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy Tak
c. materiały z audiodeskrypcją Tak
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania Tak
e. INNE (jakie?) tłumaczenia opisów na PJM

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka? Nie
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? Tak w XVII wieku

Pobierz list